BARMA – zlatá země
Úvod

Úvod

Yangon
Bagan
Jezero Inle

Lidé

Odkazy

Barma je úchvatná země na pomezí Indie a Indočíny. Je to země nesmírných protikladů. Na jedné straně obrovské množství všude přítomného zlata a drahých kamenů, na druhé straně lidé žijící v bídě a jedno z nejnižších HDP na osobu. Na jedné straně vyrovnaní buddhističtí mniši pobývající v neustálém míru a na druhé straně vládnoucí vojenská junta nastolující jeden z nejtvrdších režimů na světě. 

Na těchto stránkách bych chtěl ukázat, s čím jsem se v této zemi potkal během mých třech cest v rozmezí let 1999-2002. Zaměřím se především na úchvatné památky a lidi. Zvláštní pozornost jsem věnoval světovému unikátu - jezeru Inle. Nebudu se zpočátku věnovat problematice nedodržování lidských práv. Více najdete v odkazech.

Mapa Barmy (Myanmaru)Základní údaje

Oficiální název: Unie Myanmar (Barma byl název do roku 1989)
Plocha: 671 000 km2 
Obyvatelsvo: 45 milionů (roční přírůstek 2.1%)
Hlavní město: Yangon (do roku 19898 Rangůn) (4 miliony obyvatel)
Národnostní složení: 65% Barmánci, 10% Šanové, 7% Kareni, 4% Račínové a Činové, Kačinové, Monové, Číňané, Indové
Jazyk: Barmština, ostatní národnosti používají svůj jazyk
Náboženství: 87% Teravádoví Buddhisté, 5% Křesťané, 4% Muslimové, 3% animistická náboženství 
Vláda: Vojenská rada
Hlava státu a ministerský předseda: Generál Than Shwe

HDP: 67 miliard USD
HDP na osobu: 1500 USD
Roční přírůstek HDP: 1.1%
Inflace: 30%
Hlavní výrobky a odvětví: týkové dřevo, rýže, juta a ilegální vývoz opia 
Hlavní obchodní partneři:
Singapur, Thajsko, Čína, Japonsko, Indie

 

copyright (C) Jan Bím 2003